Integritetspolicy

UPPDATERAD INTEGRITETSPOLICY

Den 25:e maj träder en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (Datasäkerhets-förordningen). Med anledning av detta vill vi upplysa dig om vilken typ av information rörande dig/ditt företag som sparas i våra system.

Uppgifter som namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt system, och lagras där i upp till 12 månader efter senast avslutade uppdrag, bokning eller beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida förfrågningar samt kunna besvara eventuella frågor.

Vill du veta vilka uppgifter filodelicates.se sparat om dig, eller vill du att vi raderar alla personuppgifter rörande dig/ditt företag, så går det naturligtvis bra.
Kontakta info@filodelicates.se för mer information.

Vill du läsa mer om datakyddsreformen så kan du göra det här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Vi garanterar att vi aldrig kommer att sälja dina uppgifter vidare.

GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att skapa enhetliga regler för hela EU, att skydda medborgares rättigheter till sina egna data samt att underlätta för företag som verkar i flera EU-länder.

Dina rättigheter
– Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter vi sparar om dig.

– Du har rätt att rätta felaktig information och komplettera ofullständig information vi sparat om dig.

– Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när dessa inte längre är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, så länge denna radering inte strider mot andra lagar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas endast så länge som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt så länge det krävs enligt lag.

Cookie-filer
När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Vi använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan (Goole Analytics). Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra www.filodelicates.se.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout